REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
CONCURS HERVIS SPORTS „ 25 de ani de Kilimanjaro”

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
  1. Organizatorul Campaniei (denumita in continuare “Campania” este SC Hervis Sports & Fashion SRL („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Str. Av. Popisteanu, nr 54 A, Cladirea 2, etaj 6 sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9697/2013, cod unic de inmatriculare RO21479454.
  2. Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei SC Havas Media S.A. (denumita in continuare „Imputernicit”), cu sediul social in str. Washington, nr. 40-42, Cam.3, Bl.C, Et.1, Ap.3, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/3073/2002, avand Codul Unic de inregistrare RO14582995.
  3. Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.
 2.  REGULAMENTUL CAMPANIEI
  1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
  2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://www.hervis.ro/ sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la Romania, Str. Av. Popisteanu, nr 54 A, Cladirea 2, etaj 6 sector 1, Bucuresti.
  3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://www.hervis.ro/, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.
 3.  ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
  Campania este organizata pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania se desfasoara in perioada 5 Septembrie 2022, ora 00:00 – 18 Septembrie 2022, ora 23:59. Data limită pentru înscrieri este 18 Septembrie 2022, ora 23:59.
 4. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE
  1. In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament, cu exceptiile mentionate la pct. 4.3 de mai jos.
  2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
  3. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :
   1. Persoanele care nu indeplinesc conditiile de la Sectiunea 4.1;
   2. Angajati (in baza unui contract de munca) ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
   3. Consultanti sau agenti ai Organizatorului, cu contract de mandat / intermediere sau dependenti
   4. Angajati (in baza unui contract de munca) ai Agentiilor si angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
   5. Persoane prin intermediul agențiilor de competiție sau a altor terți care înregistrează participanți la un număr mare de competiții.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 4.3.
 5. MECANISMUL CAMPANIEI
  1. Conditii privind inscrierea in Campanie
   1. Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    1. Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
    2. Participantul trebuie sa se inscrie in Campanie răspunzând la întrebarea „Cum se numește brandul exclusiv de outdoor din magazinele Hervis?”. Răspunzând la această întrebare, Participantul acceptă termenii și condițiile de participare.
    3. Participantul va folosi pentru inscriere numele, prenumele, adresa si o adresa de e-mail personala valida.
    4. Un Participant se poate inscrie o singura data
    5. Un Participant unic este definit de acelasi email. Daca sunt 2 sau mai multe inregistrari folosind acelasi email, se va lua in considerare doar prima inregistrare.
    6. Participantul, prin confirmarea conditiilor de participare, isi da acordul pe propria răspundere pentru participarea la călătorie și ascensiunea pe muntele Kilimanjaro. Acesta trebuie să se asigure că este apt fizic și psihic pentru o astfel de provocare. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune materiale și vătămări corporale, care pot apărea în timpul călătoriei.
  2. Modalitatile de inscriere in Campanie
   1. Inscrierea in Campanie:
    1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in cadrul Campaniei este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
     • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
     • Participantul trebuie sa completeze urmatoarelor informatii:
      • Nume;
      • Prenume;
      • Adresa de e-mail;
    2. Conditii de descalificare din Campanie pentru orice inscriere care:
     • are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/ sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;
     • contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in campanie respectivul continut;
     • arata consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveaza ura sau comportamente iresponsabile etc.;
     • nu are legatura cu natura si scopul campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament;
     • contine date ale minorilor – va rugam sa aveti in vedere ca nu se urmareste inscrierea minorilor in campanie si nici prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, prin urmare va rugam sa aveti in vedere aceste limitari, in caz contrar vom sterge din campanie orice date ale minorilor ca nesolicitate.
 6. PREMIILE CAMPANIEI
  1. In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele categorii de premii:
   1. Premii acordate prin tragere la sorti:
    Nr crtDescriere PremiuCantitateValoare unitara LEI, cu TVA Valoare totala LEI,

     cu TVA

    1Pachet ascensiune Kilimanjaro 30.01 – 09.02.2023230.00035.700
    2Pachet Echipamentul outdoor Kilimanjaro®210.00011.900
    TOTAL VALOARE PREMII SAPTAMANALE47.600 RON
   2. Valoarea totala a premiilor este de 47.600 RON LEI, cu TVA.
   3. Cei doi castigatori ai premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.
   4. În costul susținut de către Hervis nu sunt incluse următoarele:
    Costul vizei electronice pentru Tanzania 50 USD;
    Asigurare de călătorie – recomandarea primită din partea agenției de turism parteneră este asigurarea completă de la Europäische Reiseversicherung – 200 € (anulare și asigurare de călătorie);
    Băuturi (inclusiv petrecerea finală cu toți ghizii – 20 €);
    Bacșișuri pentru echipa de asistență pe Kilimanjaro (obligatoriu de persoană 150 €).
   5. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum 1 premiu pe toata durata campaniei, constand in: 1 loc in cadrul excursiei internationale Kili Hervis 30.01 – 09.02.2023 si un echipament outdoor Kilimanjaro
 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
  1. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti in perioada 19.09.2022 – 23.09.2022. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 2 castigatori si cate 5 rezerve pentru fiecare castigator in parte. Câștigătorii vor fi contactați pe adresa de e-mail și trebuie să răspundă pe adresa contact@hervis.ro, până la data de 21 septembrie 2022, ora 12:00, cel târziu. În caz de feedback lipsă sau întârziat, se vor contacta rezervele. Astfel, vor fi desemnați noii câștigători. La rândul lor, aceștia trebuie să răspundă prin e-mail la adresa: contact@hervis.ro, până la data de 23 Septembrie 2022, ora 14:00, cel târziu. În caz de feedback lipsă sau întârziat, premiul este pierdut și competiția se încheie.
   Tragerile la sorti din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, ce va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine inscrierile valide in Campanie. Extragerile se vor efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public.
 8. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
  1. Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
  2. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin email la adresa de email utilizata pentru inscrierea in Campanie in maximum 2 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; adresa de email utilizata serveste pentru identificarea Participantilor si anuntarea acestora.
  3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului dupa trimiterea emailului, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
   Emailurile trimise vor fi pastrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

   1. In cadrul emailului, Participantului i se va solicita sa:
    1. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume;
    2. Castigatorii trebuie sa trimita urmatoarele documente: copie/poza act de identitate in termen de 2 zile.
     Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora in mailul de raspuns.
     Daca datele trimise de Participant nu sunt corecte sau daca Participantul nu raspunde in termen de 2 zile de la primirea mailului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
   2. Participantul va primi un email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa retrimita documentele. In cazul in care Participantul nu trimite documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
  4. Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de 2 zile. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.
  5. Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.
  6. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
  7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
  8. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://www.hervis.ro/shop/ intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de 30 de zile de la data validarii tuturor castigatorilor.
  9. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 9. TAXE SI IMPOZITE
  1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
   Conținutul specific al pachetului de călătorie (inclusiv serviciile auxiliare) poate fi găsit în descrierea călătoriei.
   În costul susținut de către Hervis nu sunt incluse următoarele:

   • Costul vizei electronice pentru Tanzania 50 USD;
   • Asigurare de călătorie – recomandarea primită din partea agenției de turism parteneră este asigurarea completă de la Europäische Reiseversicherung – 200 € (anulare și asigurare de călătorie);
   • Băuturi (inclusiv petrecerea finală cu toți ghizii – 20 €);
   • Bacșișuri pentru echipa de asistență pe Kilimanjaro (obligatoriu de persoană 150 €).
 10. LIMITAREA RASPUNDERII
  1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
  2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
  3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
   • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
   • Eventualele dispute legate de adresa de email inscrisa in Campanie;
   • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
   • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
   • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
   • Situatiile in care de adresa de email de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificata (adresa de email incorecta, dezactivata, este blocata) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
   • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
   • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
   • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
   • Organizatorul este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator si de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.
  4. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.
 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
  1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
   Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
  2. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.
 13. CONTESTATII SI LITIGII
  1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa contact@hervis.ro sau prin posta la adresa Romania, Bucuresti, Str. Av. Popisteanu, nr 54 A, Cladirea 2, etaj 6 sector 1 pana la data de 21 septembrie 2022, ora 12:00. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
  2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei CONCURS HERVIS SPORTS „ 25 de ani de Kilimanjaro”
– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii
  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:SC Hervis Sports & Fashion SRL („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Str. Av. Popisteanu, nr 54 A, Cladirea 2, etaj 6 sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9697/2013, cod unic de inmatriculare RO21479454 (denumita in continuare „Operatorul“),Prin intermediul SC Havas Media S.A. (denumita in continuare „Imputernicit”), cu sediul social in str. Washington, nr. 40-42, Cam.3, Bl.C, Et.1, Ap.3, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/3073/2002, avand Codul Unic de inregistrare RO14582995, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), dar si prin intermediul

  MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

  SC Hervis Sports & Fashion SRL, adresa: Romania, Str. Av. Popisteanu, nr 54 A, Cladirea 2, etaj 6 sector 1, Bucuresti.

 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul CampanieiIn cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
  Pentru participanti:

  1. Adresa de e-mail
  2. Nume si prenume
  3. Adresa de corespondenta/livrare

Pentru castigatori:

 1. Nume, Prenume, Numar de telefon, Adresa email, Copie CI.
 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea urmatoarelor scopuri:

 • i) Organizarea si desfasurarea campaniei;
 • ii) Desemnarea si validarea castigatorilor;
 • iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

Temeiurile juridice ale prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei in cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participantii pentru procesul de validare si inmanare a premiilor.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

  Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului – SC Havas Media S.A., MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 2. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 24 luni de la incheierea Campaniei.

  Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

  Conversatiile prin email care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 3. Drepturile persoanelor vizate
  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

  • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
  • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
  • dreptul la portabilitate a datelor;
  • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata la adresa Romania, Bucuresti, Str. Av. Popisteanu, nr 54 A, Cladirea 2, etaj 6 sector 1 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: contact@hervis.ro.

 4. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 5. Securitatea datelor cu caracter personal

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 6. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 7. Alte prevederi
  In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Campaniei si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.